Avantajlar

 • Hastanın yaşam alışkanlıklarına uygun olarak iyileşme sürecini hızlandırmak, tedavi ve bakım ihtiyaçlarını karşılamak

 • Olası hastane enfeksiyonlarından izole edebilmek

 • Hastaya özgür hareket etme imkanı sağlamak

 • Bireysel tedavi ve hizmet sunabilmek

 • Hastane ve sağlık hizmeti veren diğer sağlık hizmeti veren kurumlara göre daha uygun maliyet ile tedavi ve hizmet

Evde Bakımda Öncelikli Hasta Bakımı

 • Onkoloji

 • Nöroloji

 • Kalp-Damar Cerrahisi

 • Beyin Cerrahisi

 • Genel Cerrahi

 • Ortopedi

 • Nefroloji

 • Üroloji

 • Metabolizma/Diyabet

 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

 • Göğüs Cerrahisi

 • Geriatri

 • Kardiyoloji

 • Kadın Doğum/Jinekoloji

 • Pediatri/Yeni Doğan

 • Psikiyatri

Hasta ve hasta yakınlarının yaşadıkları ortamda, profesyonel ve deneyimli sağlık personeli tarafından tıbbi, psikolojik ve fizyolojik ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.