İşe yeni başlayacak işçiler için yapılması gereken birçok tetkikleri kurumumuzda yaptırabilirsiniz. Portör muayenesi , İşitme testi, Tam kan sayımı, Hepatit testleri, Akciğer grafisi, Karaciğer fonksiyon testleri, Böbrek fonksiyon testleri v.b… İşçilerden istenen bu tür testler, diğer sağlık kuruluşlarındaki yüksek maliyetleri nedeni ile işçiler tarafından yapılamamaktadır. Kurumumuzla yapacağınız anlaşma neticesinde, hem uygun fiyat, hem de kısa sürede sonuç teslim edilebilmektedir.

 

Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçiler için Akciğer Filmi, İşitme Testi, EKG(Elektrokardiyografi) , Solunum Fonksiyon testi ve Kan testleri yapılır. Bu testler İş yeri hekimi tarafından değerlendirilip özlük dosya halinde tek tek dosyalanıp takdim edilir .
Sağlık taramaları iş verenleri zaman ve maddi olarak zorlamaktadır. Hastanelerde, özel sağlık kuruluşlarında sıra ve yüksek ücret nedeniyle aksamalar meydana gelmekte,
bu da işçilerin sağlık verilerinin oluşturulmasında ve takibinde sorunlar oluşturmaktadır.  MARMARA MOBİL SAĞLIK olarak sağlık taramalarını Mobil Sağlık Tarama Aracımızla işyerlerinde çok cazip fiyatlarla hızlı, ekonomik ve ergonomik olarak yapmaktayız.